Tribina: NIHILIZAM I MIZANTROPIJA – nove tendencije u srpskom filmu

Ciklus: POP KULTURA 2
Govori: dr Aleksandar S. Janković

Mizantropska tendencija u novijem srpskom filmu se može posmatrati kao zakasnela reakcija na popularni dramaturški pravac sredine devedesetih “in yer face”.

Na primerima filmova Hadersfield (Ivan Živković, 2007), Čekaj me ja sigurno neću doći (Miroslav Momčilović, 2009) i Đavolja varoš (Vladimir Paskaljević, 2009) kasnije Klip (Maja Miloš 2012) se mogu primeniti sve osobine ovog pozorišnog fenomena: nihilizam, mizantropija, odsustvo klasične podele na protagonistu i antagonistu, profanost, brutalnost, destrukcija i odsustvo bilo kakvog spasenja ili nade. U kontekstu političkog i socijalnog trenutka u predugoj tranziciji, film gotovo da nikada pre nije bio tolika refleksija stanja u društvu i bezizlaznosti. Reditelji i scenaristi srpske generacije X (rođeni između 1968 i 1974) prekasno došavši do svog filmskog debija postaju uzbudljivi ali ne uvek i ubedljivi hroničari trenutka.

*******

Dom omladine i u 2013. godini nastavlja sa serijom predavanja dr Aleksandra S. Jankovića, prvog predavača predmeta POP KULTURA u našoj zemlji. Svakog poslednjeg petka u mesecu mlada publika tribina Doma omladine Beograda moći će da stekne uvid u različite teorije popularne kulture. Uz dr Aleksandra S. Jankovića kao gosti predavači pojaviće se doktoranti FDU sa sopstvenim tezama.
Osnovni teoretski cilj ove serije predavanja je postavljanje jasne demarkacione linije između percepcije masovne i popularne kulture, a u cilju sprečavanja zamene teza, koje je dovelo do ozbiljnih poremećaja kriterijuma u našem društvu.  Neke od tema ove godine biće: Film i ideologija: levi i desni holivud, Pop muzika u mjuziklima: redefinisanje mjuzikla,  Ciklična istorija roknerola: reevaluacija i resistematizacija rok i pop muzike, Nove tendencije u srpskom filmu – nihilizam i mizantropija,  Kritika i pop kultura, Video spot u pop kulturi,  Konzumerizam, pasivna i aktivna publika u pop kulturi, Nove tehnologije i popularna kultura: smrt pop culture, Teorije pop kulture od šezdesetih do danas: rekonstrukcija umiruće kulture  i dr.

Komentari