Tribina: (NE)PRIPADATI – MESTO PRAVA I MESTO BORBE

Ciklus: MANjINSKA ČITANjA POLITIKE
Organizacija: Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK Centar), Centar za ženske studije i Dom omladine Beograda
Govore studentkinje i studenti doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka: Milica Miražić, Miloš Nicić i Jovana Timotijević
Moderator: Nađa Bobičić

“Fundamentalno lišavanje ljudskih prava manifestovalo se prvo i iznad svega lišavanjem mesta u svetu koje uverenja čini značajnim,  a dela efikasnim.“
(Hana Arent, Izvori totalitarizma)

Koji značaj za svakog/svaku od nas ima mesto? Da li označava pripadanje, uslov za prepoznavanje i priznavanje? Da li pruža egzistencijalnu sigurnost? Koliko je složena funkcija mesta koje pruža sigurnost, ali vrši izvesno nasilje,  poput svake identitetske pozicije? Kakvo je ili koje naše mesto u sistemu  i u kojoj meri ga reprodukuje? Da li je moguć otpor iz jednog mesta? Da li je jeste ili da li bi trebalo da bude stvar našeg – političkog – izbora?

*********
Ciklus tribina „Manjinska čitanja politike“ nastao je u saradnji Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), Fakulteta za medije i komunikacije (Univerzitet Singidunum) Centra za ženske studije u Beogradu i Doma Omladine Beograda, u želji da se pojam političkog shvati i promišlja šire i kompleksnije od njegovog konvencionalnog značenja, ali i da se tako shvaćenom pojmu političkog priđe sa pozicija koje izmiču uobičajenim identitetskim kategorijama i redukovanim diskursima kojima obiluje ubrzana i intenzivirana današnjica.

Komentari