Razgovor o knjizi “When Attitudes Become the Norm: The Contemporary Curator and Institutional Art”

Izdavači: Igor Zabel, Association for Culture and Theory (Ljubljana) & Archive Books (Berlin)
U razgovoru učestvuju: Beti Žerovc, autorka knjige i Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja

 
O knjizi:
When Attitudes Become the Norm je kolekcija eseja i intervjua na temu kustoskih praksi i savremene umetnosti. Žerovc istražuje kustoske prakse u širem društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu, kao i odnos dubokih promena koje su se desile u svetu umetnosti u poslednjem veku. Ona analizira kustosa kao figuru koja se pojavljuje, evolvira, i participira u institucionalizaciji  savremene umetnosti, zagovarajući ideju da uz pomoć kustosa institucionalna umetnost tj. ona umetnost koja je dizajnirana da zadovolji institucionalni prostor i potrebe ostvaruje svoj puni potencijal.
 
O autorki:
Beti Žerovc (SLO) je istoričarka umetnosti i umetnička teoretičarka. Doktorirala je na Univerzitetu u Ljubljani gde radi kao istraživač. Polje njenog istraživanja je vizuelna umetnost i sistem umetnosti od sredine devetnaestog veka, sa fokusom na njihovu društvenu ulogu. U poslednjih deset godina njena istraživanja su fokusirana na fenomen profesionalizacije kustosa savremene umetnosti i na razvoj izložbi savremene umetnosti kao medija. Detaljno je intervjuisala svetski afirmisane kustose i umetnike (Harald Szeemann, Pierre Restany, Daniel Buren, Charles Esche, Damien Hirst, Hans Ulrich Obrist).
Autorka je mnogobrojnih tekstova Maska (Ljubljana), Život umjetnosti (Zagreb), Springerin (Beč), Site (Stokholm), Manifesta Journal, itd, kao i knjiga:  Rihard Jakopič – Artist and Strategist (*cf., 2002), The Curator and Contemporary Art: Conversations (Maska, 2008), Curatorial Art: The Role of the Curator in Contemporary Art (Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010).

Komentari