Tribina: Kriza nauke, ateizma i hrišćanstva – šta bi sa istinom

Ciklus: Religija, nauka i i kultura u istoriji i savremenom društvu

Doba moderne misli je obeleženo izrazitim poverenjem u čovekovu sposobnost da sazna i gospodari. Rezultati naučnih istraživanja, praktična primena naučnog saznanja, i priroda naučnih teorija – svi zajedno – izvršili su snažnu i korenitu demistifikaciju stvarnosti.

Ateizam moderne predstavlja posledicu stalno rastućeg domašaja naučnog zahvata stvarnosti. Međutim, naučna metoda i naučna teorija će pretrpeti nekoliko ozbiljnih kriza u dvadesetom veku. Ova promena će izazvati značajno izmeštanje ateističke pozicije i, paradoksalno, približiće je hrišćanskom svetonazoru – sa jednom značajnom razlikom.

Govori: Stevan Jovanović, teolog
Moderator: Sergej Beuk, urednik tribinskog programa DOB

Komentari