Tribina: Čitate li postjugoslovensku književnost?

Ciklus tribina: JUGOSLAVIJA I EMANCIPACIJA
Govori: Tijana Matijević, teoretičarka književnosti
Moderator: dr Lada Stevanović, Etnografski institut SANU/Cejus

 

Kako i da li misliti o postjugoslovenskoj književnosti? Da li je ona fantom i kakve veze sa njom ima jugoslovenska književnost, ako je i sama ikada postojala? U odgovore na ova pitanja (sasvim neočekivano?) uplele su se ‘tradicije’ jugoslovenske neoavangarde, a intervenisao je i feminizam. Tako su posledice ovakvog pristupa – osim pokušaja emancipacije od kanonizacija, standardizacija i marginalizacija – iscrtavanje jedne druge (ne)moguće linije pisanja i čitanja postjugoslovenske literature.

Tijana Matijević (1978) je teoretičarka književnosti. Osnovne studije završila je u Beogradu, a na poslediplomskim studijama u Bolonji odbranila i objavila rad na temu postjugoslovenske proze i filma. U Haleu je doktorirala sa tezom o feminističkom čitanju postjugoslovenske književnosti. Predaje u Jeni i Haleu.

 

Komentari