Radni sto #25: „Dve godine Združene akcije ’Krov nad glavom’ – rezultati i budućnost“

Ciklus tribina: PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA

Ideja za pokretanje Združene akcije „Krov nad glavom“ pojavila se nakon odbrane poslednje kuće u Savamali – doma Ivana Timotijevića. Prva akcija ZA „Krov nad glavom“ bila je odbrana porodice Havatmi sa Dorćola početkom maja 2017. godine. Za ove skoro dve godine ZA je prešla dugačak put.

Nakon početnih neuspeha, ZA je prošle godine od 27 odbrana uspešna bila čak 26 puta. U 2019. godini već je bilo odbrana i sve su bile uspešne. Odbrane domova nisu jedina aktivnost ZA. Ovaj kolektiv je učestvovao u obnovi domova, prikupljanju stvari i novca za ugrožene, ali i u aktivnostima vezanim za predlaganje novih zakona. Još nije poznato da li će najvažniji predlog ZA, da jedini dom bude zaštićen Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, biti uvršten u nacrt novog zakona. U tom smislu i aktivnosti ZA prevazilaze isključivo defanzivni karakter i prelaze u ofanzivno delovanje.
Koja su iskustva dosadašnje borbe? Kakva je budućnost ZA? Na koje načine može da se razvija borba za stanovanje? Koji su dometi uticaja društvenih pokreta na promene državnih politika?

Govore: Ana Vilenica, Aleksa Petković, Združena akcija „Krov nad glavom“, Sara Nikolić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
Razgovor vodi Miloš Janković, student master studija Politička analitika i društvene promene na Fakultetu političkih nauka.

Komentari