Tribina: Kako do dostojanstvenog rada u nauci?

Organizator: Sindikat nauke

Učestvuju: Đurđica Jovović, Sindikat nauke; Aleksandar Knežević, Sindikat nauke; Krisztina Rácz, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Jugoslav Ristić, Samostalni sindikat Kragujevac.

 

Već deset godina, naučni radnici i radnice u Srbiji dobijaju plate na osnovu kategorizacije čiji je vek trajanja istekao, što u praksi znači da razlike u platama među istraživačima istog ranga mogu iznostiti i do 70%, i to bez ikakvog opravdanja. Istovremeno, postala je praksa da se mladi naučnici primaju u radni odnos bez garantovanog stalnog finansiranja za njihova radna mesta, na ugovorima od po godinu dana koji se produžavaju u nedogled, što znači ne samo da oni nemaju nikakvu pravu sigurnost radnog mesta i kreditnu sposobnost, već i da mogu lako biti žrtve mobinga i bezrazložnih otkaza.

Ovo su razlozi zbog kojih je Sindikat nauke pokrenuo kampanju Za dostojanstven rad u nauci, tražeći od države i nadležnih organa da se ovi problemi razreše bez odlaganja.

Međutim, naučnici u svojim problemima nisu usamljeni, kako u svetu, tako i u Srbiji. Na ovoj tribini posebno ćemo skrenuti pažnju na negativne posledice do kojih je dovela takozvana fleksibilizacija rada u nauci, kako po živote naučnika i naučnica, tako i po samu nauku, sa naglaskom na evropski kontekst. Konačno, podvući ćemo da razlike u platama za isti posao, kao i nesigurnost radnog mesta, postaju sve prisutniji u mnogim sektorima rada. Kako se organizovati u borbi protiv njih – kroz sindikalno organizovanje i širu društvenu solidarnost – i šta bi pobeda Sindikata nauke u njegovim zahtevima značila za ovu borbu, neka su od pitanja na koje ćemo pokušati da damo odgovor.

Komentari