Tribina: Homo Theurgos. Bog i čovek su više nego sam Bog. Трибина: Homo Theurgos. Бог и човек су више него сам Бог.

U Domu omladine Beograda biće predstavljena knjiga Romila Aleksandra KneževićaHomo Theurgos: Freedom According to John Zizioulas and Nikolai Berdyaev“. Reč je o Kneževićevoj proširenoj doktorskoj tezi odbranjenoj na Univerzitetu u Oksfordu koju je nedavno izdala na engleskom ugledna francuska kuća Les Editions du Cerf.

U knjizi Knežević podvrgava kritici hrišćansku doktrinu o stvaranju prema kojoj Bog stvara čoveka iako mu ovaj nije potreban, kao i učenje prema kome stvarajući svet Bog nije ništa novo dodao svome biću. Knežević smatra da je za opstanak hrišćanstva neophodna korenita promena paradigme koja bi podrazumevala da su Bog i čovek više nego samo Bog, kao i da se Bog menja i sazreva u zavisnosti od čovekovog odnosa prema njemu.
U programu će učestvovati Dr Liza Radaković-Holsberg sa Univerziteta Fordam u Njujorku; Vladimir Cvetković, viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, i Davor Džalto, redovni profesor Univerzitetskog koledža u Stokholmu. Moderator: Dr Marko Lukić.

 

Dr Liza Radaković-Holsberg

Dr Liza Radaković-Holsberg je naučnik, muzičar i predavač čije se istraživanje fokusira na religiozno-filozofsko pitanje stvaralaštva, umetnosti, misticizma, ekumenizma i pedagogije. Doktorirala je na Odseku za teologiju Univerziteta Fordam u Njujorku, gde trenutno predaje. Njena doktorska teza nosi naslov: Creative Act: Nikolai Berdyaev and the Spiritual and Intellectual World of a Russian Philosopher in Exile, 1924-1948. Kao umetnik i naučnik, Dr Radaković-Holsberg izvodi svoja dela i predaje kako u SAD tako i u inostranstvu. Liza živi na Menhetnu sa suprugom Piterom, decom Sarom i Lukasom, i njihovim psom Koltrejnom.

Vladimir Cvetković

Vladimir Cvetković je viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. U oblast njegovog istraživačkog interesovanja spadaju patristika, antička i vizantijska filozofija i moderna pravoslavna teologija. Obavljao je istraživačke i nastavničke delatnosti na univerzitetima u Prinstonu (SAD), Orhusu (Danska), Sent Endrjusu (Škotska), Oslu (Norveška) i Nišu (Srbija). Autor je tri monografije, preko 100 naučnih radova i urednik 7 zbornika radova.

Davor Džalto

Prof. dr Davor Džalto je redovni profesor na odseku za istočno hrićanstvo Univerzitetskog koledža u Stokholmu i predsednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Njegov predavački, naučno-istraživački i društveno angažovani rad vezan je za oblasti teologije, studija kulture, istorije i teorije umetnosti, kao i društvenopolitičke filozofije. Autor je i priređivač više knjiga, među kojima su i Anarchy and the Kingdom of God: From Eschatology to Orthodox Political Theology and Back, Umetnost kao tautologija kao i Yugoslavia: Peace, War, and Dissolution.

Dr Marko Lukić

Dr Marko Lukić je doktorirao sistematsku teologiju na Univerzitetu u Velsu na temu Kunove teorije o paradigmama i promenama paradigmi primenjenih na teološke sisteme. Svoj blog je posvetio pokušaju da teologiju stavi u službu praktične promene paradigme običnog čoveka.

Komentari