Tribina: Hana Arent “Izvori totalitarizma”

Totalitarizam u eri informacija//Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA//Učesnice/ci: Danica Čigoja, Aleksandar Škundrić i Gavrilo Petrović. Moderatorka: Jelisaveta Blagojević

Na osnovu dela Hane Arent “Izvori totalitarizma” može se promišljati ne samo ono što prošlost nudi, već i današnjica, odnosno mogućnosti totalitarističkih režima u savremenom svetu koji je konstruisan posredstvom medija i beskrajnog niza informacija.

U tom svetlu, postavljaju se sledeća pitanja – na koji način globalistički pokreti stvaraju prostor za novi vid totalitarizma; kako masovni mediji utiču na kreiranje prostora za totalitaristička delovanja; da li mediji svoju moć (i koji su u tom kontekstu mediji najmoćniji) koriste za uspostavljanje totalitarističkih režima ili se upotrebljavaju za rušenje postojećih totalitarističkih režima ili pokušaja razvitka takve vladavine; kako popularni medijski sadržaji poput brojnih rijaliti programa utiču na obnavljanje ideje o totalitarizmu; da li simpatisanje kontrole mase i vladavine moćnog Velikog i jedinog vođe putem medijskih sadržaja utiče na razvoj svesti o totalitarizmu kao poželjnom; da li takvi medijski sadržaji doprinose razvitku mladih individua koje veruju da je totalitaristički režim “nešto najbolje za društvo” – da li se tako stvaraju nove Velike vođe i njihovi pokreti? Na koji način bi Hana Arent najverovatnije posmatrala totalitarizam u 21. veku?

Kroz niz feminističkih i teoretskih predavanja i tribina iz oblasti Rodnih studija u 2012. godini, kao i kroz ciklus tribina “Rod i levica” u saradnji sa ŽINDOK centrom u Domu omladine Beograda, formirala se ozbiljna publika zainteresovana za ove teme. Naročito debate i tribine pokazale su nedostatak kvalitetnih govornika/ca u ovoj oblasti.

U ovom ciklusu Dom omladine Beograda predstavlja Dr Jelisavetu Blagojević koja se pionirski bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teoriji Roda i kulture godinama.
Svoju ekspertizu dokazala je kao vanredna profesorka Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju.


Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA
ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature.

Komentari