Tribina: GRAFIČKI ROMAN I VIZUELNI ROMAN

Govori: Zoran Penevski, urednik internet stranice Kreativnog centra, strip autor, teoretičar, pisac
 
Na tribini će biti reči o savremenim vizuelnim romanima i ukazivanju na poetike i mogućnosti ove vrste umetnosti na konkretnim primerima (Graham Rawle, Steve Tomasula, Warren Lehrer itd.).

Odnos slike i reči u književnim delima oduvek je bio kamen spoticanja za tumačenje. Posebno kada se radi o delima u kojima su vizuelno i tekstualno neraskidivo vezani. Ako posmatramo strip i grafički roman kao jedan pol, a književnost kao drugi, primetićemo da se u poslednjih nekoliko godina javlja amalgam reči i slike u delima koja se nalaze između ova dva pola i koja se opisuju kao vizuelni romani.


Zoran Penevski
(1967) rođen je u Pančevu.
 
Studirao je fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je kao web novinar u RTV B92, potom kao urednik u izdavačkoj kući Okean. Trenutno je zaposlen kao urednik internet stranice u izdavačkoj kući Kreativni centar. Objavljivao je priče, tekstove, prikaze, kritike i eseje (o književnosti, stripu, muzici, ilustraciji i dr.) u časopisima Sveske, NIN, Vreme, Večernje novosti, Danas, Art 032, Kvadart, Književna reč, Reč, Povelja, Detinjstvo, Ritam itd.
 
Romani:
Ponoć na tvojim rukama (Mali Nemo, 2012; širi izbor za NIN-ovu nagradu)
Tragovi odsustva (Okean, 2008)
Manje važni zločini (stipendija Fonda Borislav Pekić, Okean, 2005)
Flamanski mesečar (Matica Srpska, 1997)
 
Romani za decu i omladinu:
Budimir i retke vrste (Kreativni centar, 2013)
 
Zbrika priča:
Istorija stomaka (priče o Gogolju, Beografiti, 1999)
 
Grafički romani (koautor Ivica Stevanović):
Ljubazni leševi (prvi srpski grafički roman, SKC Novi Sad, 2004; Komiko, 2011, 2013)
Leksikon likovnih legija (SKC Novi Sad, 2005)
 
Scenario za strip-albume:
Des Rivierès sur les Ponts (crtež Goran Josić, Delcourt, 2004)
L’Anatomie du Ciel (crtež Ivica Stevanović, Les Humanoides Associès, 2006)
Filip i Olga – knjiški moljci (crtež Dušan Pavlić, System Comics, 2012)
 
Prevodi (izbor):
Zen i umetnost održavanja motocikla – Robert Pirsig (Okean, 2006)
Izgubljena u dobroj knjizi – Džasper Ford (Okean, 2006; nagrada za prevod Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić)
Afrika – Kolin Krejg (Kreativni centar, 2010)
Nameštaljka – Nora Maklintok (Kreativni centar, 2009)
 
Priređivač:
Tu gde počinje nebo – Miroslav Antić (izbor iz dela i dizajn knjige, Stylos Art, 2011)
Da pukneš od monstruma (ilustracije Dobrosav Bob Živković; Kreativni centar, 2013)

Komentari