Obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika Dom omladine Beograda, u saradnji sa Filološkim fakultetom, 21. februara organizuje predavanje „Srpski kao maternji jezik“ od 18 časova i tribinu „Maternji jezik i izazovi modernog doba“ od 19 časova. U saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, istim povodom, u glavnom holu Doma omladine Beograda biće organizovana i izložba retkih izdanja iz ove oblasti.

Članice Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) svuda u svetu  od 1999. godine obeležavaju Međunarodni dan maternjeg jezika – 21. februar.  Datum predstavlja sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki, u Istočnom Pakistanu (Bangladešu), jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

U UNESKO-voj Deklaraciji o kulturnoj različitosti, u 5. članu piše: “…svakoj osobi se mora omogućiti izražavanje i stvaranje dela na jeziku koji izabere, a posebno na maternjem jeziku…”

Od tada se svake godine širom sveta  obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika kao jedan od zajedničkih simbola ravnopravnosti svih naroda, a istovremeno se promoviše jezička  i kulturna  raznolikost, te multilingvizam.

18 časova, Klub Doma omladine Beograda
Predavanje :  „Srpski kao maternji jezik“

Predavač: Jelena  R. Jovanović Simić
Karakter srpskoga književnog jezika ogleda se u njegovom nastanku, u njegovim funkcijama i u njegovom razvoju. Današnji srpski književni jezik nastao je u sklopu srpske narodne i nacionalne revolucije. Njegova osnovica jeste narodni jezik toga vremena i jezik narodne poezije čiji su kvaliteti bili opšte priznati u Evropi. Kao što su srpska nauka i kultura deo evropske nauke i kulture, tako je i srpski jezik deo evropske jezičke porodice. Ugled srpskog naroda ogleda se između ostalog u naučnim i umetničkim dostignućima Srba, a to pobuđuje interesovanje za učenje srpskog jezika kao stranog, i za prevođenje sa srpskog jezika na druge jezike.

Jelena R. Jovanović Simić je profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima. Bavi se tematikom savremenog srpskog jezika: sintaksom i stilistikom.

19 časova, Klub Doma omladine Beograda
Tribina: Maternji jezik i izazovi modernog doba

Moderator: Dragan Ambrozić, odgovorni urednik DOB-a
Učesnici: Ranko Bugarski, Muharem Bazdulj, Zoran Stefanović, Milorad Simić

U doba digitalizacije i savremenog stila komunikacije pitanje maternjeg jezika, odnosa jezika i identiteta se postavlja na nov i nepredviđen način. Tokom ovog razgovora pokušaćemo da osvetlimo sve probleme u ovoj oblasti koja se brzo menja i utiče na naš svakodnevni život na načine koje ne možemo da predvidimo. Učesnici će početi od definicije maternjeg jezika, preko pregleda aktuelnih naučnih pogleda, da bi kroz primere praktičnih problema u njegovom predstavljanju u digitalnoj sferi došlo do mogućih zaključaka o načinu na koji će se definisati položaj pre svega našeg jezika u bliskoj budućnosti.

 

Ranko Bugarski je doktor lingvistike i redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao istraživač, autor i predavač bavi se strukturom savremenog engleskog jezika, opštom, teorijskom i primenjenom lingvistikom, kontrastivnom gramatikom, sociolingvistikom, teorijom prevođenja i istorijom lingvistike.

Muharem Bazdulj je novinar, prevodilac i književnik. Rođen je u Travniku, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu engleski jezik i englesku i američku književnostIzvor: „Vikipedija, slobodna enciklopedija“

Zoran Stefanović je srpski pisac, izdavač i međunarodni kulturni aktivista. Bio je glavni osnivač nekoliko međunarodnih kulturnih mreža i izdavačkih projekata: “Projekat Rastko” (mreža digitalnih biblioteka), “Distribuirani korektori Evropa” (međunarodna digitalizacija kulturne baštine), “Projekat Gutenberg Evropa” (Beta verzija, javne digitalne biblioteke), i drugih poduhvata u oblasti izdavaštva, digitalizacije, leksikografije i pop-kulture.

Milorad Simić je srpski filolog, lingvista, leksikograf i informatičar. Autor je lingvističkog softvera i elektronskih rečnika koji predstavljaju standard u srpskoj lingvističkoj informatici. Oblasti delovanja i interesovanja: leksikografija, dijalektologija, normativistika i primena računara u lingvistici.

 

Komentari