Tribina: KONTEKSTUALIZAM I SIMULAKRUM U ARHITEKTURI 20. i 21. VEKA

Organizacija: Kolektiv za integraciju prostora i arhitekturu – KIPA u saradnji sa Domom omladine Beograda.
Autori: arh. Nebojša Antešević (projektant, scenograf i ist. arhitekture) i ist. um. Marko Stojanović (ist. i sociolog arhitekture). Gosti: ist. um. Dr Nikola Krstović (ist. arhitekture i muzeolog), kustos muzeja Sirogojno i arh. prof. Ivan Rašković (projektant), profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Ideja tribine je pravljenje kritičkog osvrta na karakteristične pojave u svaremenoj arhitekturi XX I XXI veka. U ove pojave spadaju objekti koji po svojoj formi i/ili detaljima, dekorativnim elementima usvajaju neke elemente vernakularne arhitekture, koji se definišu kao kontekstualizam. Sa druge strane, arhitektonski simulakrum se definiše kao pejorativno, vulgarno oponašanje istorijskih i vernakularnih pojava u arhitekturi, pa se njegovoj analizi pristupa ne samo iz arhitektonskog već i iz šireg sociološkog aspekta. Glavni uzrok nastanka arh. simulakruma je pre svega njegova komercijalna strana i uloga u globalnom oblikovanju društva (zabavni parkovi).

Cilj tribine je da arhitektonskoj struci, ali i široj publici, skrene pažnja na dve sveprisutne pojave u našem okruženju, kao i na njihove, arhitektonske I kulturološke vrednosti, tj. slabosti.

http://udruzenjekipa.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pages/KIPA-Kolektiv-za-Integraciju-Prostora-i-Arhitekturu/199632233576997

Komentari