Tribina: GENETSKI IZMENJENI ORGANIZMI

Tribina Bioetičkog društva Srbije//Govori: doc. dr Aleksandar M. Trbović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Genetski izmenjeni organizmi (GIO) su virusi, bakterije, biljke i životinje čiji genom je veštački izmenjen tehnikama rekombinirane DNK, koje se još zovu genetski inženjering. GIO se obično koriste za naučne studije ili za komercijalnu upotrebu.

Premda je čitava nova industrija – biotehnologija – razvijena na DNK tehnologiji, pažnja javnosti je podjednako usmerena na naučnu i na komercijalnu upotrebu GIO. Mišljenje javnosti se kreće u rasponu od odobravanja do zahteva za zabranom GIO. Naučnici bi trebali zauzeti jasnu poziciju o etičkim i pravnim pitanjima vezanim za GIO, jer bi to moglo pomoći vladama ili UN da zakonski regulišu različite vidove bioetičkih problema vezanih za GIO.

Dr Aleksandar Trbović završio je medicine 1991. godine, dobio je doktorat iz molekularne biolotije 2000, živi i radi u Beogradu. Docent je na Medicinskom fakultetu i viši naučni saradnik na Institutu za medicinska istraživanja (IMI). Član je Srpskog lekarskog društva, Bioetičkog društva Srbije i Etičkog saveta Republike Srbije za rad sa oglednim životinjama. Njegov naučni rad je citiran vise od 400 puta u međunarodno priznatim časopisima.

Komentari