Tribina: “Filozofija medija i kritika/politički angažman”

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore: prof. dr Miroljub Radojković, prof. dr Sead Alić, mr
Biljana Đorović, master Zoran Kosjerina

Tribina tematizuje pitanja odnosa medija i tzv. medijske kulture s obzirom na moguću kritiku društva, kao i upotrebu medija u funkciji konkretnog političkog delovanja.

Kroz problematizovanje ove relacije, trebalo bi da se ukaže na negativne potencijale instrumentalizovanja medija s jedne, i poželjnog kritičko-problemskog delovanja i praktičkog angažmana posredstvom medija u društvenom ambijentu, s druge strane.

Komentari