Tribina: Etika medija

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore:  dr Milena Dragićević Šešić, Ana Stevanović i doktoranti FDU u Beogradu

Etika medija ovde se sagledava kroz prizmu empirijskih istraživanja koja su sprovođena u okvirima doktorskih studija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Tribina predstavlja izlaganja, analizu i javnu valorizaciju realizovanih istraživanja iz domena etike medija.                                                                                                                         

Komentari