Tribina: “Ontologija i fenomenologija medija”

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore: prof. dr Ratko Božović, prof. dr Zoran Jevtović, prof. dr Divna Vuksanović, mr Marko Đorđević i Nenad Daković

Prva u ciklusu tribina o filozofiji medija tiče se pitanja mogućnosti utemeljenja ove discipline – u smislu ontoloških i fenomenoloških tumačenja, sagledanih ne samo iz perspektive filozofskog, nego i interdisciplinarnog ugla posmatranja.

Osnovna dilema, koja se u vezi s ovim može postaviti, ogleda se u pitanju – čemu Filozofija medija i kakva treba da je njena uloga u današnjem vremenu?

Komentari