Tribina: FILM I BIBLIJA

Ciklus tribina:  Razgovori…
Govori: dr Vladan Tatalović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu UB; Danilo Bećković, reditelj

Organizacija: Biblijski institut  Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dom omladine Beograda

Predavači će, pre svega, izložiti jedan kratki istorijski presek u kontekstu istorije filma i adaptacije biblijskih tema u kinematografiji. Nakon toga, na osnovu dosadašnjeg iskustva u adaptaciji biblijskih narativa i na osnovu najrelevantnijih primera iz istorije filma, govoriće se o komplementarnosti filmskog jezika i “jezika” Biblije. Na kraju, fokus predavanja će se usmeriti na savrmene aspekte filmske industrije, nezavisnog fimla, autentičnog autorskog izraza i vizuelne kulture u najširem smislu u odnosu na interpretaciju i adaptaciju Biblije u aktuelnom religioznom diskursu.

Komentari