Tribina: Estetika medija

Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Govore: prof. dr Milanka Todić, doc. dr Vladislav Šćepanović, doc. dr Ljubomir Maširević, dr Olivera Erić,  mr Katarina Šmakić

Estetika medija danas je aktuelna tema koja se tiče ne samo akademskih rasprava, nego i praktičnih rešenja pitanja vezanih za odnos estetike i medijske tehnologije. Tribina treba da ukaže na domete, odnosno vrline i manjkavosti primene estetike u sferi mas-medija, kao i tzv. novih medija.

Komentari