Tribina: Elektromagnetni talasi visoke frekvencije u istraživanju jonosfere

Organizacija: Društvo informatičara Srbije i Dom omladine Beograda. Predavač: dr Petar Kočović
 Jonosfera je energetski pojas oko zemlje koji sadrži energetske čestice – jone koji sa Sunca stižu na zemlju. Još je Nikola Tesla prvi primetio postojanje ovakvog pojasa i uradio prve eksperimente u Kolorado Springsu i Vordenklifu.

Nažalost, zbog svetske ekonomske krize pre Prvog svetskog rata, ovaj projekat koji je finansirao bankar Morgan je propao.

Šezdesetih godina dvadesetog veka, istraživanja se nastavljaju. Doktor Tomas Istland patentira ovu ideju navodeći kao primarni izvor Teslina istraživanja. A Tesla svoj projekat prodaje Sovjetima 1937. godine, pa i oni pre Amerikanaca imaju rezultate u ovoj oblasti.

 

Istraživanja u oblasti visokofrekventnih elektromagnetnih talasa danas idu u više pravaca:

– generisanje elektomagnetnih talasa niske frekvence

– generisanje elektromagnetnih talasa vrlo niske frekvence

– observacije u oblasti pravljenja veštačke plazme

– istrazivanje u oblasti vanzemaljskih talasa

Komentari