Tribina: Da li danas postoji tabu?

Ciklus tribina: “Razgovarajmo o…”
Predavanja i tribine o subjektu i društvu u eri novih simptoma i globalnih kriza

Organizacija: Lakan Balkan – Srbija, Institut za studije kulture i hrišćanstva, Dom omladine Beograda

Govori: Nina Krajnik, doktorka filozofije i pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Balkana
Gost: Želimir Žilnik, jedan najvažnijih srpskih nezavisnih reditelja, scenarista i autor Crnog talasa

 

Da li u 21. veku još uvek postoji tabu? Koje su granice koje se ne prevazilaze? Od čega ljudi zaziru? Koji je ideološki i religiozni smisao tabua? Šta znači agresija prema onima koji otvaraju tabu teme? Na kakve načine danas operiše cenzura i ko su ti koji u aktuelno vreme zapravo deluju subverzivno?
Predavanje će po inspiraciji na kultno psihoanalitičko delo Sigmunda Frojda ”Totem i tabu” otvoriti pitanje šta u današnjom svetu, koji se kreće između fantazme svemogućnosti ”anything goes” i inhibicije ”nothing is possible”, znači nalaziti na mesto tabua. Šta znači živeti u kulturi koja živi tenziju između slobode i represije? I zašto je susret sa vlastitim nesvesnim zapravo još uvek najveći tabu?

Gost događaja će biti Želimir Žilnik, koji će u video razgovoru sa Ninom Krajnik govoriti o tome šta u filmu znači otvarati političke tabu teme, kako se součavati sa političkom cenzurom i kako putem umetnosti obuhvatiti ivice društva i priče subjekta koje žive na granici.

 

Nina Krajnik je doktorka filozofije i pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru država bivše Jugoslavije. Predsednica je Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu i članica Svetskog psihoanalitičkog saveza. Kliničku praksu obavlja u Beogradu.

(Foto: Matej Pušnik)

 

 

 

Želimir Žilnik je jedan od najznačajnijih srpskih nezavisnih reditelja. Autor je brojnih igranih i dokumentarnih filmova, jedan od začetnika žanra doku-drama, nagrađivan na domaćim i internacionalnim filmskim festivalima (Zlatni medved, Berlinale 1969…).

(Foto: Nina Krajnik)

 

 

 

******************************

Novi ciklus tribina “RAZGOVARAJMO O…” ima za cilj da u diskusiji sa predavačima, moderatorima i publikom probudi kritičko mišljenje o društvenim, kulturnim i filozofskim temama od značaja za vreme u kome živimo, mestu pojedinca i zajednice u globalnom svetu brzih promena.

Teme tribina će se kretati u okviru tri glavne celine:
(1) društveno-politička pitanja: uzroci političkih konflikta, prisutnost tabua danas, strast ka neznanju
(2) pitanja ljubavi: ljubomora, prevara i pohvala oproštaju u ljubavnom životu
(3) pitanja destrukcije i kreacije novog: moć reči i istine.

Uzimajući u obzir klasične i savremene autore, tribine će otvoriti prostor za diskusiju o ljudskim strastima, znanju, istini, slobodi, odnosu sa drugim i samim sobom.

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

Komentari