Tribina: Sistemska porodična psihoterapija – moja porodica, moj problem?

Ciklus tribina: MOJ PSIHOTERAPEUT

Govori: prof. dr sci. med. Nevena Čalovska Hercog
Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi i psihološki savetnik pod supervizijom, trener asertivne komunikacije

 

 

Tamo gde jedan član porodice ima problem, ali ostali učestvuju u njegovom rešenju, mesto je gde se razvija sistemska porodična psihoterapija.
Ako jedan član porodice doživi promenu, posledice te promene osetiće i ostali članovi, a naposletku i porodica u celini. Naša porodica nije samo zbir njenih članova, već mnogo više od toga. To je stanovište sistemske porodične psihoterapije koju ćemo predstaviti na idućoj tribini.

Porodična terapija ne smatra da je problem u pojedincu, već u odnosima, relaciajma i interakcijama koje ostvaruje u porodici.

Savremeni terapijski model obuhvata rad sa pojedincem, partnerima i porodicom. Drugačiji je od dosadašnjih modaliteta zbog pristupa porodici i pojedincu kao sistemu, to jest gradivnom delu sistema.

Ovaj modalitet uzima u obzir kontekst u kojem pojedinac i porodica žive i to na nivou većih sistema kao što su šira porodica, društvena zajednica, kultura, nacija, ali i na nivou podsistema: roditeljskih, partnerskih, bratsko-sestrinskih.

***************

Prof. dr sci. med. Nevena Čalovska Hercog
Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976. godine, specijalizirala neuropsihijatriju 1981, doktorirala 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Osnivač, edukator i supervizor sistemske porodične psihoterapije pri evropski akreditovanom institutu za trening psihoterapije, Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu. Mentor specijalizantima kliničke psihijatrije od 1998. Predaje na osnovnim i master studijama Fakulteta za medije i komunikacije od 2009. godine. Od 2000. godine ekspert za akredataciju instituta za psihoterapiju pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju, a od 2017. je zadužena za spoljne poslove u ovoj organizaciji. Generalni je sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, kao i generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Konsultant za izradu pihosocijalnih programa pri Internacionalnoj organizaciji za migracije. Predsednica je Fondacije SOS Dečija sela Srbije.

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

Komentari