Tribina: „Crkva u javnoj sferi u sekularnom društvu“

Ciklus tribina: Civilizacija, kultura, religija

Učestvuju: dr Velibor Džomić, protojerej-stavrofor; prof. dr Slobodan Antonić, Filozofski fakultet UB; dr Aleksandar Raković, Institut za noviju istoriju Srbije; prof. dr Duško Prelević, Filozofski fakultet UB i Marko Majkić, diplomirani pravnik. Moderacija: dr Aleksandar Milojkov, đakon, Odsek za dijalog u javnoj sferi Misionarskog odeljenja AEM.

Savremeno društvo je obeleženo „post“ -prefiksom. I dok se na jednoj strani govori o posthrišćanskom (pa i postreligijskom) društvu, na drugoj strani se govori o postsekularnom društvu. To je ambijent u kojem se snažno postavlja pitanje religioznosti u javnoj sferi, naročito religioznosti koja bi bila organizovana i institucionalizovana. I dok sa jedne strane postoji pritisak da se religija potisne u sferu isključivo privatnog i intimnog, sa druge se ističe da religijske institucije – koje su se pokazale kao istorijski bitni faktori u formiranju i očuvanju naciolanog i kulturnog nasleđa – i dalje imaju svoje mesto u javnoj sferi i da su pozvane da se izjašnjavaju u vezi sa društvenim zbivanjima koja prepoznaju kao bitna za religijski, etički, kulturni, pa i politički život. Koje je mesto i uloga Crkve u javoj sferi u sekularnom društvu? Da li Crkva treba da se izjasni u pogledu jezika, bioetike, ekologije? Da li postoji pravni mehanizam kojim bi se sankcionisali iskazi crkvenih zvaničnika koji su prepoznati kao sporni u javnosti? Na ova i druga pitanja pokušaćemo da ponudimo odgovore kroz dijalog sa našim sagovornicima.

Organizacija: Biblijski kulturni centar i Odsek za dijalog u javnoj sferi, Misionarskog odeljenja AEM u saradnji sa Domom omladine Beograda

 

Komentari