Tribina: BIOGRAFIJE FEMINISTKINJA

Ciklus: ROD I LEVICA
Govore: Jelena Anđelovski, Hana Ćopić, Sanja Pavlović i Dubravka Đurić, moderatorka.
Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ nastavljaju ciklus predavanja/diskusija:  ROD I LEVICA 3. 

Ciklus Rod i levica 3, podeljen je na dve tematske celine. Prva tematska celina, baviće se aktivizmom,medijima i društvenim mrežama.

Druga tribina koja će se održati  16. aprila, u okviru tematske celine Aktivizam, mediji i društvene mreže, baviće se temom – Biografije feministkinja. Naše gošće i gosti otvoriće pitanje adekvatnosti odabira informacija, njihove relevantnosti, načina na koji su teoretičarke feminizma i aktiviskinje predstavljene na Vikipediji i društvenim mrežama. Kakva biografije treba da bude, da li se razlikuju biografije muškaraca i žena, ko piše biografije i na koji način se one kasnije koriste ? Gošće i gosti na panelu će biti aktiviskinje i aktivisti Vikipedije, ženskih aktivističkih grupa, kao i Ženskih mreža.

Naše gošće otvoriće pitanje jezika u feminističkim okvirima npr. kakav je jezik feminističkog aktivizma, i postoji li aktivizam  kroz pisanje.
Pored analize pitanja samog jezika, bavićemo se  biografijama žena. Diskutovaćemo o tome kakva biografija treba da bude? Da li se razlikuju  biografije muškaraca i žena? Ko piše biografije i na koji način se one kasnije koriste ? Razgovaraćemo i o tome kako oceniti relevantnost odabira informacija koje su važne za biografije,  ali i o načinima na koji su teoretičarke feminizma i aktiviskinje predstavljene u  javnosti, literaturi, medijima, na društvenim mrežama.

Pored Dubravke Đurić, koja će biti moderatorka i uvodničarka tribine, gošće će biti i Hana Ćopić i Jelena Anđelovski.

Dubravka Đurić, feministička pesnikinja i teoretičarka. Diplomirala je i magistrirala na grupi za Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se teorijom kulture, teorijom medija, teorijom moderne i postmoderne poezije, teorijom roda, umetničkim i pesničkim performansom. Jedna je od osnivačica i urednica časopisa ProFemina, a u Asocijaciji za žensku inicijativu pokrenula Ažinovu školu poezije i teorije. Redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikaciju – oblasti: teorija kulture, popularna kultura, kultura medija, postfeminizam.

Jelena Anđelovski diplomirala je dramaturgiju na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Feministička aktivistkinja, od 2003. godine, aktivna u nezavisnim inicijativama i inicijativama feminističkih grupa. Radila kao konsultantkinja za žene sa iskustvom nasilja. Od 2005. godine aktivistkinja je Novosadske Lezbejske Organizacije – NLO i jedna je od pokretačica i organizatorki programa MaTerra Mesta (prostor filmske kuće Terra Film). U Novom Sadu je autorka i organizatorka višegodišnjeg poetskog događaja “Poezija u kući”. Autorka zbirke poezije “Domovina, bes mašina” u okviru koje je kreirala Cross-poetry (Ukrštenzija), tekstualni eksperiment koji predstavlja novu vrstu montaže teksta.

Hana Ćopić, diplomirala i masterirala na odseku za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Postajala feministkinjom, pohađala Ženske studije i aktivirala se početkom 2000ih. Prevodi, radi/la u Fondaciji Hajnrih Bel, voli da o sebi govori u feminističko-aktivističkom rodu, učestvovala u različitim projektima i akcijama. Trenutno radi na doktoratu.  

Sanja Pavlović – Vikimedija, studentkinja završne godine novinarsko-komunikološkog smera Fakulteta političkih nauka. Aktivistkinja Vikimedije Srbije i Internet društva Srbije. Zajedno sa grupom tehnoloških entuzijastkinja i entuzijasta učestvuje u organizovanju rada lokalnog hackerspace-a, Haklab Beograd.

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Komentari