Tribina: KAKO ZNAMO DA TAMNA MATERIJA POSTOJI?

Ciklus tribina: VEROVALI ILI NE
Govori: Ivan Milić, istraživač-saradnik, Astronomska opservatorija Beograd

Postojanje tamne materije je prihvaćeno od strane većine vodećih astrofizičara.

Međutim, i pored mnoštva indirektnih dokaza, još uvek nemamo nikakvu direktnu detekciju tamne materije, tako da još uvek postoje alternative, kao što je npr. MOND (Modifikovana Njutnova Dinamika). U ovom predavanju ćemo proći kroz kratku istoriju istraživanja tamne materije a zatim ćemo izložiti nekoliko jednostavnih indikacija za postojanje iste. Aktivno učestvovanje publike više nego poželjno!

Ivan Milić je student doktorskih studija astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Radi kao istraživač – saradnik u Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Bavi se prenosom polarizovanog zračenja u zvezdanim atmosferima, posebno u atmosferi Sunca. U okviru ovih oblasti, posebno ga zanima uticaj magnetnog polja na formiranje spektara molekula u Sunčevoj atmosferi. Od 2010. do 2013. godine bio je vođa seminara astronomije u Istraživačkoj stanici “Petnica“.

Komentari