Tribina: “Vizija: Šta predstavlja? Kome pripada? Kreiranje vizije? Kako je ostvariti?”

Predavač: dr Džon Detoni
Organizacija: Škola poslovnih veština

Doktor Džon Detoni je govornik, lider, mentor i savetnik velikom broju nevladinih organizacija u Ukrajni, Poljskoj, Republici Češkoj, Republici Slovačkoj, Rumuniji, Etiopiji, Singapuru, Filipinima, Maleziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Od 1992. pa sve do danas njegov fokus je u službi lidera širom sveta. Tokom svoje karijere radio je na mnoštvu projekata gde je njegovo znanje i iskustvo bilo od krucijalne važnosti za veštinu liderstva i načina na koji ista funkcioniše. U jednom od najvažnijih dela pod nazivom “Solving the Leadership Crisis: A Christian Perspective”, Doktor Džon Detoni nastoji da objasni krize sa kojima se suočavaju lideri tokom svoje karijere iz hrišćanske perspektive.

Trenutna pozicija
Od 1992. Predsednik međunarodne nevladine organizacije (“Chrysalis Ministries”) za razvoj lidera i nastavnika.

Obrazovanje
Diploma osnovnih studija iz filozofije (Wheaton College, Wheaton, Illinois, 1959)
Diploma osnovnih i master studija teologije (Fuller Theological Seminary, Pasadena, California, 1962)
Magistar teoloških nauka (smer hrišćanstvo) Postdiplomske studije (Wheaton Graduate School, Wheaton, Illinois, 1969 ) (sa počastima)
Diploma doktorskih studija (Tema: istraživanje nastavnog plana i programa i komunikacija) (Michigan State University, East Lansing, Michigan, 1976)

Radno iskustvo
Rektor kontinuiranog obrazovanja, docent, 1978-1981.
Zamenik dekana za kontinuirano obrazovanje, istraživanje i razvoj, docent 1981-1985.
Prorektor za kontinuirano obrazovanje/istrazivanje i razvoj,docent 1985-1987
Docent 1978-1990.
Profesor saradnik 1990-1992.
Pomoćni vanredni profesor 1997.

Ostale institucije visokog obrazovanja
Gostujući predavač (Wheaton College and Graduate School, 1964-1965)
Istraživač saradnik (Michigan State University, 1970-1972)
Savetnik i istraživač za obrazovanje i komunikaciju (Billy Graham Association)
Istraživač (Lilly Endowment, Inc. and Michigan State University, 1973)
Vršilac dužnosti dekana i prodekan (Christian Life, Gordon College, Wenham, Massachusetts)
Vanredni profesor (Gordon-Conwell Theological Seminary, South Hamilton, Massachusetts, 1976-1978)

Gostujući professor u oblasti razvoja studenata (Graduate School of Azusa-Pacific University, 1979-1987)
Gostujući predavač, (Evangelical Theological Seminary, Prague, Czech Republic, 1993)
Gostujući profesor u oblasti razvitka hrišćanskog duha i učenja (Warsaw Baptist Theological Seminary, Warsaw, Poland, September 1996)
Povremeni profesor hrišćanskog obrazovanja (Biola University, Talbot Theological Seminary, La Mirada, CA, 1997)
Gostujući predavač (School of English Language Jagiellonian University, Krakow, Poland, 1998)
Gostujući profesor nastavnog plan i programa (Asian Graduate Theological Seminary, Manila, Philippines, 1999)
Gostujući profesor za obrazovanje (Evangelical Theological Seminary, Prague, Czech, 1999),član odbora fakulteta za nastavni plan i program, redovni gostujući profesor na polju hrišćanskog obrazovanja 1999-2003.
Gostujući predavač, (Asian Theological Seminary, Februar 2002)
Gostujući predavač (Methodist Theological College, Sibu, Sarawak, Malaysia, Mart 2002)

Komentari