Tribina: “Antifašizam i ženski pokret nakon II svetskog rata”

Ciklus: ROD I LEVICA
Govori: Gordana Stojaković
Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ pokrenuli su ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA, sa ciljem emancipacije kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije.

Antifašizam i ženski pokret nakon Drugoga svetskog rata
Završetak II svetskog rata je u socijalističkoj Jugoslaviji označio početak korenitih promena položaja žena u društvu koje su se desile silovito, masovno i organizovano. U okviru socijalističke / komunističke ideologije, jednog društvenog sistema, jedne partije (KPJ) žene su izborile jednaka zakonska prava u odnosu na muškarce u svim segmentima života i rada. Gordana Stojaković će u okviru teorijskog uvoda u temu razmatrati dominantne teme i dominantne uloge namenjene ženama (majka, supruga, radnica…) i I njihovu podudarnost s  političkim programom AFŽ-a. Takođe, tema če biti ulazak žena u privredu (sa posebnim osvrtom na zadrugarstvo i zadrugarke) kao I  gašenju AFŽ-a i organizacijama koje su predstavljale  njenu alternativu.

Stojaković Gordana  osnivačica je više ženskih organizacija (Novosadski ženski centar, Ženske studije Novi Sad, Žensko putujuće pozorište, CikCak inicijativa). Več deset godina koordinira  projekat Znamenite žene Novog Sada u okviru koga je  prikupljena obima dokumentacija o istorijatu ženskog pokreta u Vojvodini i biografijama znamenitih žena. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziiteta u Beogradu, i završila specijalističke rodne studije u Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2005). Doktorirala sa temom Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta Jugoslavije 1945-1953 (2011). Objavila je više publikacija među kojima su: Znamenite žene Novog Sada I (Novi Sad, 2001); Neda – jedna biografija  (Novi Sad, 2002); Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924) (Novi Sad, 2005); AFŽ Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2007), Skica za potret: Antifašistički front žena Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2011), Prilog za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini i Srbiji u 19. i 20. veku (Novi Sad, 2011), Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007) (Beograd, 2011). Dobila Nagradu za ravnopravnost polova  Vlade  AP Vojvodine (2008).

O Ženskom INDOK centru:
Ženski INDOK centar se već dugi niz godina bavi informisanjem o rodnoj ravnopravnosti u medijima, lobiranjem, edukacijom i istraživačkim projektima kojima se povećava vidljivost problema odsustva žena u javnoj sferi. Ženski INDOK centar nastoji da veoma bogatu bazu podataka, kao i najveći arhiv ženskog pokreta koji poseduje, učini vidljivim u javnosti

Komentari