Debata: EKSTREMI SIVILA – kakav trag ćeš ostaviti 6.maja

Kada nijanse sivog nisu dovoljne da oboje odluku, preostaju belo i crno: izlazak na izbore svakog pojedinca stavlja pred svršen čin – glasati ili ne. Dva različita pristupa izborima, “crni” i “beli” listići, biće tema ove javne tribine/debate. 

Debatu su zajednički organizovali Dom omladine Beograda i aktivistička mreža i web portal Baterija.org Inicijative mladih za ljudska prava.

O tome da li su ovi pristupi međusobno isključivi, o razlozima pojavljivanja fenomena belih listića i njihovim mogućim političkim i društvenim posledicama govoriće: Slaviša Orlović, profesor na Fakultetu političkih nauka; Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka; Dušan Spasojević, asistent na Fakultetu političkih nauka; Pavle Ćosić, Izdavačka kuća Kornet. Moderator: Nenad Čelarević.

Akcenat debate biće na razgovoru o širem društevno-političkom kontekstu koji je nezavisan od stranaka i ustaljenih političkih podela; o principima participacije – da li je “beli” isto što i “nevažeći” listić, kao i o argumentima i razlozima koji su važni za “opredeljene”. Naglasak će biti i na individualnim odlukama, izborima shvaćenim kao čin pojedinca, a ne na već beskrajno ponavljanoj i poznatoj analizi pojedinačnih političkih partija.

Baterija.org je mesto okupljanja mladih iz 20 gradova u Srbiji, otvoreno za sve koji žele da skrenu pažnju na probleme koje smatraju važnim za svoj grad ili državu, učine ih vidljivijim i traže odgovornost i reakciju društva, političara i institucija.


 

Komentari