Tribina: Komplementarna medicina u Srbiji

Tribina Bioetičkog društva Srbije
Organizatori i moderatori skupa: dr Nevena Milosavljević Labus (DZ “Dr. Ristić”), dr Vida Jeremić (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu), asist. dr Sandra Radenović (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 

Učesnici skupa:
1. prof. dr Vuk Stambolović, “Holisticka medicina”,
2. Margarita Milenković, Usuji Tibetanski Karuna reiki Master – učitelj, “Reiki”,
3. dr Nevena Milosavljević Labus, “Reiki – primer iz prakse”,
4. Dragan Lončar, “Vidya Joga”,
5. dr Dragana Matanovic, “Homeopatija”,
6. prof. dr Ljubica Konstantinović, “Akupunktura”,
7. dr Marijana Vučinić, “Terapija životinjama”

O Bioetičkom društvu Srbije

Početkom aprila 2008. godine, sa sedištem na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovano je Bioetičko društvo Srbije. Cilj Društva je prevashodno da podstiče i razvija bioetiku, bioetičku edukaciju i bioetička istraživanja. (…) Osnivači Bioetičkog društva Srbije su brojni istraživači i eksperti iz prirodnonaučnih, društvenonaučnih i humanističkih disciplina, čija su intelektualna interesovanja poslednjih godina fokusirana na najrazličitije segmente bioetike – veoma popularnog intelektualnog projekta koji u sebe uključuje velik broj disciplina, a u cilju uspostavljanja jednog novog teorijskog i praktičnog tretiranja biosa, to jest celokupnog sveta života. Osim što je osnivanjem Bioetičkog društva Srbije započelo formiranje svojevrsne bioetičke arene Srbije, na ovaj način se otvara i mogućnost buduće saradnje i “umrežavanja” novoosnovanog Društva sa brojnim sličnim regionalnim organizacijama u cilju teorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom (re)konstruisanju čoveka i njegovog sveta.
Podatke o Bioetičkom društvu Srbije možete naći na sajtu: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023

Bioetika (iz Vikipedije, slobodne encikopedije)
Bioetika je poznata i kao biomedicinska etika. U pitanju je analiza i studija pravnih, moralnih, socijalnih i etničkih razmatranja koja uključuju i biološke i medicinske nauke. Teme od posebnog interesovanja uključuju genetski inženjering, reproduktivnu psihologiju, reproduktivne tehnologije, upotrebu i zloupotrebu medicinskih  tretmana, samoubistvo i prava pacijenta.

Više podataka o Bioetici možete naći na http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics

Komentari