Startit .NET meetup: Servisno orijentisana arhitektura

U sredu 27. maja sa početkom u 18 časova u Domu omladine Beograda održaće se prvo okupljanje .NET zajednice u okviru serije Startit meetupa. Ukoliko se pokaže interesovanje ovakva okupljanja ćemo praviti redovno, a sa ciljem da unapredimo kvalitet rada svih nas koji programiramo sa .NET-om i bolje se upoznamo međusobno. Prvi predavač je Aaron Hemat-Siraky koji ima dugogodišnje iskustvo u razvoju distribuiranih .NET aplikacija, dolazi čak iz Australije i održaće nam predavanje upravo na temu SOA and Advanced Distribution Patterns.

Svi smo čuli za Servisno Orijentisanu Arhitekturu (SOA), ali je mnogo manji broj nas uspeo da izgradi sistem na ovim principima.

Koji su problemi i kompleksnosti tradicionalnog SOA pristupa, kako nam publish/subscribe arhitektura može poći da pojednostavimo problem i ubrzamo sistem a da pri tom koristimo manje tredova i manje memorije.

Nećemo se zadržati samo na teoriji, pokazaćemo i neke konkretne primere koda u MassTransit-u, a Aaron će nam ispričati i zašto preferira MassTransit a ne popularniji NServiceBus.

Prijavite se za učešće na ovom besplatnom događaju preko forme na linku:
http://startit.rs/startit-net-meetup-servisno-orijentisana-arhitektura-27-maj/

Komentari