Tribina: DEJSTVO ENERGETSKIH NAPITAKA NA ORGANIZAM

Predavač: mr ph. spec. Biljana Vasić, profesor u Farmaceutsko-fizioterapeutskeoj školi
Organizacija: Festival zdravlja Beograd i Dom omladine Beograda
 
Cilj predavanja je da kod slušalaca razvije svest o štetnosti energetskih napitaka.

Na predavanju ćete imati priliku da saznate koje se supstance nalaze u energetskim napitcima, zatim koje to neželjene efekte prouzrukuju te supstance i zašto je kombinacija alkohola i energetskih napitaka opasna.
 
mr ph. spec. Biljana Vasić, profesor u Farmaceutsko-fizioterapeutskeoj školi u Beogradu. Aktivno se bavi istraživanjem stavova, znanja i ponašalja mladih, temama u vezi sa zdravljem mladih. Kao predavač na mnogim tribinama edukuje mlade o značaju očuvanja zdravlja.

Komentari