Tribina: Odnos države i društva prema mladima u Srbiji

Ciklus tribina:MLADI I DEMOKRATIJA
Govore: Boban Stojanović, politikolog i koordinator u Krovnoj organizaciji mladih Srbije, Nikola Ristić, marketing menadžer i omladinski aktivista u Krovnoj organizaciji mladih Srbije, Bojan Vukadinović, Predsednik udruženja Sakurabana, diplomirani kulturolog.
Urednik i moderator: Marko Miranović, diplomirani politikolog i master političke teorije, sociologije i parlamentarizma.

Kako su mladi predstavljeni u medijima u našem društvu?
Kakav je odnost društva prema mladima u Srbiji?
Kakav je odnos države i političkih partija prema mladima u Srbiji?
Savremen predsrasude i stereotipi prema mladima u Srbiji?
Šta mladi mogu da urade kako bi se poboljšao odnos države i društva prema njima?

Komentari