Radni sto #19: Pravo na vodu

Ciklus tribina: PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije i Dom omladine Beograda
Govori: dr Stiven Nolan, pokret “Right2Water”.
Moderira: Jovana Timotijević, članica Zajedničko.org i doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka

pravo na vodu

Privatizacija vodosnadbevanja je jedan od gorućih problema u svetu. Potčinjavanje tržišnim principima i mere štednje oduzeli su velikom delu stanovništva pravo na pristup jednom od najosnovnijih resursa za preživljavanje. Nakon privatizacije građanke i građani nisu u mogućnosti da plaćaju visoke cene vode i suočavaju se sa isključenjima. Stotine javno-privatnih partnerstava širom sveta koja su drastično povisila cenu vode i umanjile njen kvalitet su poništavana, i poništavaju se, i upravljanje se vraća u ruke lokalnih uprava.

Oko ovog problema okupilo se više hiljada ljudi u Irskoj. Sakupljeno je preko milion potpisa, predlog je podnet Evropskoj komisiji na razmatranje, organizovani su masovni protesti u Dablinu, sve u okviru kampanje Right2Water. Njeni glavni ciljevi su da voda i sanitacija budu garantovani za sve u Evropi, da se vodosnadbevanje ne potčinjava tržišnoj regulaciji i ne privatizuje i da Evropska unija, kao i zemlje članice, proglase i učine vodu i sanitaciju ljudskim pravom.

Centralna tema razgovora će biti mogućnosti i izazovi organizovanja transevropskog pokreta protiv mera štednji i sa afirmativnim političkim zahtevom. Koji su različiti načini organizovanja i mogućnosti saradnje između političkih pokreta, partija i sindikata sa zajedničkim ciljem? Koje teme okupljaju ove pokrete i šta je zajednički cilj? Kako se ljudi priključuju pokretu, a kako pokret prilazi ljudima?

 

dr Stiven Nolan, kodirektor “Trademark”, antisektaške jedinice Irskog kongresa sindikata, poslednjih šesnaest godina. Stiven se bavi sindikalnim obrazovanjem, istraživanjem i intervencijom u konfliktu u Severnoj Irskoj. Njegov doktorat je iz oblasti analize kritičkog diskursa, a master iz međunarodnog zakona o ljudskim pravima sa fokusom na radnička prava u društvima koja izlaze iz sukoba. Predaje sindikalne studije i socijalnu pravdu i razvija novi obrazovni program fokusiran na političku ekonomiju u sklopu “Right2Water” kampanje.

Komentari