Radni sto #16: Borba za internet – Zašto smo ovde i šta dalje

Ciklus tribina: PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije i Dom omladine Beograda

Kada je internet nastao, obećavao je radikalnu demokratizaciju javne sfere, medijski pluralizam i nestanak cenzure, međutim poslednjih godina smo žrtve njegove sve veće komercijalizacije.

Logika kapitalizma sa svojom inherentnom potrebom za širenjem i ulaženjem u segmente ljudskog delovanja koji nisu prethodno funkcionisali po tržišnim pravilima, prodrla je i u internet.

Neke od posledica koje trpimo su izmenjena dostupnost sadržaja koja je sada ustrojena prema finansijskoj moći vlasnika stranica, što podrazumeva i manju vidljivost nekorpracijskih, neprofitnih i uopšte alternativnih sadržaja.  Poslednji veliki udar na internet bilo je nedavno ukidanje net neutralnosti, koja za sobom povlači i pitanje neutralnosti platformi koje su postale osnovni alat za komunikaciju, rad, informisanje.

Da li se Facebook, iako je globalna korporacija, može smatrati društvenim resursom? Na koji način algoritmi različitih platformi utiču na sortiranje informacija i koje su posledice? Šta podrazumevamo pod pojmom open source? Da li postoje i možemo li razviti alternativne modele funkcionisanja platformi u borbi za internet kao zajedničko dobro?

Komentari