ANGAŽOVANA LEKTIRA: KAKO ČITATI IDEOLOGIJU I DRŽAVNE IDEOLOŠKE APARATE?

Ciklus tribina: ANGAŽOVANA LEKTIRA
Učestvuju: Ivan Radenković i Petar Protić
Organizacija: Knjižara Beopolis i Dom omladine Beograda
Novi razgovor u okviru ciklusa ”Angažovana lektira” biće posvećen značajnom eseju „Ideologija i državni ideološki aparati“ (1969), jednog od najuticajnijih mislilaca XX veka Luja Altisera.

Ovaj kritički spis pomaže nam da proniknemo u kompleksnost sistema eksploatacije.

U Marksovoj kritičkoj teoriji država i državni aparat označeni su kao mehanizmi koji potiskuju i eksploatišu niže klase tako što pojačavaju dominacije već moćnih klasa kroz vladu, policiju, sudstvo, državnu službu, vojsku i zatvore, Altiser je u mnogome dopunio ovo objašnjenje funkcionisanja države. Za njega, državni aparat je složen i sastoji se iz različitih, upotpunjujućih institucija, a to su represivni ideološki aparat i ideološki državni aparat.

Pod pojmom ‘’represivni’’ označena je priroda funkcionisanja aparata koji je nasilan u svojoj suštini. Odnosno, represivni državni aparat održava ekonomsku moć vladajućih klasa kroz aktivnosti koje uključuju prisilu i nasilje. Kada su ljudi potčinjeni institucijama kakve su policija, vojska ili sud, onda mogu biti izloženi i akcijama direktne sile. Nasuprot tome, ideološki državni aparat operiše kroz diskurs ideologije gde su obuhvaćeni porodica, škola, religija, obrazovanje itd. Njihov korpus deluje sofisticiranije, a potčinjeni subjekti uz pomoć ideologije stiču iluziju vlastite slobode. Ideologija služi novoj dominaciji sebičnih interesa vladajućih klasa. Čitati Altiserov esej znači otkrivati načine na koje i danas državni aparati konstituišu subjekte uz pomoć represije i ideologije kroz instituciju velikog Drugog.

Komentari