Radni sto #12: Dostojanstvena plata za dostojanstven život

Ciklus tribina PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije, Levi samit Srbije i aktivisti/kinje Kampanje „Ko krade Rad?“ u saradnji sa Domom omladine Beograda
Kako se koncept „dostojanstvene  plate“ može koristiti, kao mehanizam pritiska na poslodavce, kao mehanizam sindikalne borbe i kao osnova za šire mobilizacije govoriće: Stefan Aleksić, Kampanja „Ko Krade Rad?“, Bojana Tamindžija, Clean Clothes Campaign, Aleksandar Todić, Granski Sindikat Industrije, Energije i Rudarstva „Nezavisnost“.

Svake jeseni se u Srbiji utvrđuje minimalna cena rada. “Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe”, stoji u tekstu Zakona. Podaci pokazuju da je za namirivanje osnovne potrošačke korpe potrebno barem tri minimalne plate. Za jednu tročlanu porodicu sa malim detetom granica apsolutnog siromaštva iznosi 25.700 dinara, što je cifra koju jedva da će dostići nova minimalna zarada. Ova linija određena je još 2006. godine i trebalo bi da predstavlja količinu novca navodno dovoljnu da zadovolji minimalne životne potrebe.

Možemo li se zalagati i boriti za više od ovoga? Znamo šta je plata za preživljavanje, ali šta bi bila plata za dostojanstven život? Kako organizovati širu društvenu mobilizaciju i kampanje koje se zalažu za dostojanstven rad i dostojanstvenu zaradu?  

Na tribini će se predstaviti koncept dostojanstvene plate („living wage“) kao i mogući načini njegog izračunavanja. Takođe, ovaj koncept će se uporediti  na teorijskom i praktičnom nivou sa sličnim pojmovima (minimalnom i prosečnom potrošačkom korpom) i diskutovaće se mogućnosti za njegovo korišćenje kao jednog od statističkih mehanizama za izračunavanje troškova života ali i načina određivanja cene rada u odnosu na potrebe stanovništva.

Komentari