Promocija Zbornika SPORT, MEDICINA, BIOETIKA

TRIBINA BIOETIČKOG  DRUŠTVA  SRBIJE
Urednice Zbornika: Sandra  Radenović,  Vida Jeremić. Recenzenti: prof. dr Vladimir Koprivica, doc. dr Nenad Dikić, prof. dr Zoran Todorović.
O zborniku govore: recenzenti, autori i urednice.

Iz recenzija:

„Zbornik koji je pred nama, hrabar je poduhvat mladih ljudi koji su u pet poglavlja objedinili tekstove brojnih autora, pa i svoje, u polju bioetike. Njega odlikuje tematska raznovrsnost, različiti pristupi, autori različitih profesionalnih orijentacija, tretiranje sporta kao dela celokupnih društvenih zbivanja (dobrih i loših) na način koji na kraju ostavlja čitaoca sa uverenjem da je više pitanja otvoreno nego što je ponuđeno odgovora. To nije slabost ovog zbornika, već njegova vrednost. Osnovna tema svih radova u ovom zborniku je čovek u sportu i njegova zloupotreba zarad drugih, često vansportskih ciljeva.” (prof. dr Vladimir Koprivica, Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja BU)

„Sam naslov knjige kaže da se radi o neobičnoj ideji, jer se u našem sportu medicini posvećuje samo onoliko pažnje koliko je neophodno po zakonu, a bioetika se uopšte ne pominje. Koliko godina je bilo potrebno da uverimo sportsku javnost da su redovni sportsko medicinski pregledi obavezni i da je zdravlje sportiste najvažnije, toliko će verovatno biti potrebno da pišemo o bioetici sporta. I sve dok ljudi na shvate da je moral važniji od rezultata i dok ne shvate da prvo mesto nije jedino merilo uspeha, dotle će priča o bioetici biti aktuelna.“ (doc. dr Nenad Dikić, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerzitet Singidunum, Predsednik odbora za doping kontrolu ADAS)

„Knjiga je otelotvorenje ideje da se zanimljive teme kojima se Bioetičko društvo bavi iznesu pred sud javnosti, na tribinama u Domu omladine u Beogradu. Knjigu su pisali studenti, asistenti, nastavnici, novinari, čak i jedan ministar i bivši sportista, a zajedničko im je da poseduju onaj redak dar za bioetičku spoznaju i analitičku moć. Dovoljno je pomenuti trgovinu ljudima, doping ili odnos prema borilačkim sportovima u jednom društvu u previranju kakvo je naše, a uzimajući u obzir značaj koji se  sportu tradicionalno pridaje u našoj zemlji, pa da se shvati koliko je važno što je ova publikacija našla put do čitalaca. Rasizam i pitanje – čije su jugoslovenske medalje da i ne pominjemo. Time ova publikacija otvara niz drugih ne manje važnih bioetičkih tema bez kojih ćemo teško moći da prevaziđemo sve krize koje nas čekaju.” (prof. dr Zoran Todorović, Medicinski fakultet BU, predsednik BDS)

Komentari