Promocija publikacije “Vratimo socijalizam u igru – elementi za promišljanje socijalističke alternative”

Organizacija: Centar za politike emancipacije i Dom omladine Beograda
Govore: Igor Štiks, književnik i naučni saradnik univerziteta u Edinburgu; Stefan Slavković, novinar nedeljnika NIN; Tanja Vukša, članica Centra za politike emancipacije i jedna od autorki knjige.

Danas kada živimo u društvu koje je obeleženo sve izraženijim nejednakostima, čini se važnim u prvi plan staviti zahtev za drugačijim svetom, onim koji će biti u stanju da obezbedi kontinuirani proces razvoja ljudskih bića i zadovoljenja njihovih potreba, a ne potreba profita kao što je to slučaj danas. Danas, kada se levica ponovo razvija na našim prostorima koji su ekonomski i socijalno devastirani kapitalističkom restauracijom, potrebno je podići uloge i razmišljati koji su to koraci koji nam takvu promenu mogu doneti.

Sa tom početnom pretpostavkom radilo se na tekstovima koji se nalaze u knjizi – promišljanje predloga za transformaciju ekonomske i političke sfere, ali sa jasnom predstavom gde mi zapravo želimo da stignemo. Sasvim sigurno, ova knjiga neće dati odgovor na sva pitanja; dalji rad na razvijanju strategije izgradnje socijalizma nalazi se pred nama i sasvim izvesno neće biti lak. Ali to je put kojim se mora krenuti. Nemamo šta da izgubimo jer je jedini izbor pred kojim se nalazimo: socijalizam ili varvarstvo.

Komentari