Promocija knjige „TRAUMA – NAŠA PRIČA“

Knjiga „Trauma – naša priča“ (urednici dr Tijana Mirović i Marko Tomašević) objavljena u izdanju Centra za Shema terapiju Beograd biće predstavljena na Svetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobra 2019. godine sa početkom u 19 časova.

 

O knjizi će govoriti Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović (Fakultet političkih nauka u Beogradu i Filozofski fakultet u Beogradu), Prof. dr Jelena Vranješević (Filozofski fakultet u Beogradu), Prof. dr Tijana Mirović (Centar za Shema terapiju Beograd i Psihološko savetovalište Mozaik) i Marko Tomašević (Psihološko savetovalište Mozaik).

Iako smo tokom proteklih decenija doživeli i preživeli različite traume, o njima se malo pričalo, a još manje pisalo. Knjiga koju ćemo promovisati nastala je iz potrebe da se to promeni, odnosno da se tema traume i „naše priče“ sakupe na jednom mestu. Kada kažemo „naše priče“ mislimo na „priče“, odnosno znanja i iskustva stručnjaka (psihologa, psihoterapeuta, psihijatra, lekara, aktivista i novinara) koji su se susretali i borili sa sopstvenim traumama i traumama ljudi kojima su pomagali. Tako nas 33 stručnjaka u 32 poglavlja provodi kroz teme kao što su neurobiologija traume, kulturološki aspekt traume, procena traume, trauma u različitim kontekstima (rat, izbeglištvo, bolest, siromaštvo, marginalizacija, nasilje, trauma u poslovnom okruženju, trauma pomagača) i trauma kod dece. Pored navedenog, u knjizi je prikazan tretman traume u okviru 15 različitih psihoterapijskih pristupa, a deo je posvećen temi kako se nakon traume oporaviti i „porasti“. Kako se na dan promocije knjige obeležava i Svetski dan mentalnog zdravlja, razgovaraćemo i o temama poput „rasta i razvoja“ i zaštite mentalnog zdravlja, a naši učesnici podeliće sa vama svoja znanja i iskustva iz psihološke i/ili psihoterapijske prakse.

Komentari