Tribina: Feminističko humanističko nasleđe u post-jugoslovenskom filmu

U okviru ciklusa tribinskog programa Jugoslavija i emancipacija, koji tokom čitave 2019. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograd, oktobarsko predavanje dr Ivane Kronje imaće za temu nasleđe jugoslovenskog feminističkog humanizma u post-jugoslovenskom filmu.

 

Post-jugoslovenski film, proizveden unutar kinematografija država nastalih od bivših republika SFRJ, kao deo svojih autorskih tendencija pokazuje i prisustvo feminističkog humanizma, koji je u teoriji i praksi bio deo jugoslovenske kulture, odnosno uvida u istorijske i aktuelne rodne ne/ravnopravnosti. Predavanje će razmotriti atraktivne i umetnički uspele primere srpskog, makedonskog i hrvatskog filma od 2000-ih do danas, koji preispituju pojam žene-kao-nacije, postavljaju žensku junakinju u centar priče i strategija vizuelne reprezentacije u određenom filmu, te zagovaraju ideje pacifizma i emancipacije žene i muškarca i u post-jugoslovenskim uslovima, kao što su: “Jug-Jugoistok” Milutina Petrovića, “Kino-Lika” Dalibora Matanića, aktuelni “Bog postoji, ime mu je Petrunija” Teone Strugar Mitevske, itd.

 

Dr Ivana Kronja (1970) bavi se teorijom kulture, medija i filma od sredine 1990-ih. Bila je Čevening stipendista Univerziteta Oksford za doktorsko istraživanje 2003-04 i gostujuća predavačica Univerziteta u Beču 2009. i 2013. Doktorirala je 2010. na FDU, u Beogradu.
Autorka je studija Smrtonosni sjaj: Masovna psihologija i estetika turbo-folka (2001) i Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma: Telo-Rod-Identitet, Evropa, SAD, Srbija (2019, u pripremi), kao i brojnih naučnih radova u oblasti studija kulture i filma i predstavljanja nasilja, tela i roda objavljenih u zemlji i inostranstvu, te u knjigama IntroducingYouth (2008), Dušan Makavejev: Eros, Ideology, Montage (2018), i drugim. Profesor je VŠLPUSS, sada Akademije umetničko-tehničkih strukovnih studija u Beogradu. Aktivna je kao filmska kritičarka – članica NUNS i Srpskog ogranka Fipresci – i koordinatorka Dana slovenačkog filma u Beogradu i drugih manifestacija. Godine 2017. i 2019. bila je članica stručne komisije Srpske akademije za filmsku umetnost i nauku AFUN za izbor nacionalnog kandidata za nagradu Oskar.

Komentari