Predavanje: PRAVO NA DOSTOJANSTVENU SMRT – EUTANAZIJA U SAVREMENOM PRAVNOM DISKURSU

Govori: prof. dr Violeta Beširević, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univeziteta Union
Organizatori: Dom omladine Beograda, Centar za bioetičke studije Univerziteta u Beogradu i Bioetičko društvo Srbije

Treba li legalizovati eutanaziju, postoji li pravo na smrt,  ko kontroliše mašine – lekar ili pacijent –  i u kakvim uslovima umiremo, pitanja su koja su polarizovala većinu savremenih društava. Ubrzo nakon početne fascinacije tehnološkim dostignućima u medicini, uključujući aparate za reanimaciju, veštačka pluća i sonde za veštačku ishranu, postalo je jasno da nova tehnologija ne utiče samo na produžetak života već i na produžetak bolesti, patnji i bolova. Zbog toga se reafirmiše antička dilema o dopuštenosti eutanazije, kao „lake“ ili „dobre“ smrti, čije se rešenje u savremenom dobu traži kroz odgovor na pitanje – postoji li pravo na dostojanstvenu smrt? Rezultat debate o potrebi afirmisanja prava na dostojanstvenu smrt je dekonstrukcija definicije eutanazije i pravna asimetrija uz pomoć koje su pojedini oblici eutanazije legalizovani dok su drugi i dalje ostali inkriminisani. Smeštajući diskusiju u kontekst uporednog prava, autorka predavanja govoriće o savremenim trendovima u definisanju eutanazije, pravu na dostojanstvenu smrt, pravnim izvorima i metodama za njegovu legalizaciju.

Violeta Beširević je redovni profesor na Pravnom falkultetu Univerziteta Union u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti iz oblasti ustavnog prava, a usavršavala se i na pravnim fakultetima Univerziteta Njujork, Univerziteta Džordž Vašington i Univerziteta Brigam Jang u SAD, kao i na Institutu Aser u Hagu. Dobitnica je Fulbrajtove stipendije i Global Research Fellow 2012-2013 na NYU School of Law. Autorka je radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku u oblasti bioetike, ustavnog prava, ljudskih prava i međunarodnog krivičnog prava, među kojima je knjiga Euthanasia: Legal Principles and Policy Choices (Florence: European Press Academic Publishing, 2006) i članak End-of-Life Care in XXI Century: Advance Directives in Universal Rights Discourse, (2010), 24 Bioethics 3 (Oxford: Blackwell Publishing Ltd.), pp. 105-112, koji se od 2010. do danas nalazi među pet najčitanijih članaka na vebsajtu Bioethics  – vodećeg svetskog časopisa u oblasti bioetike.

Komentari