Konferencija: RAD, KAPITAL I KLASNA BORBA – RAD U PERIODU NEOLIBERALNE TRANSFORMACIJE

Govore: Darko Vesić, Andrea Jovanović, Kire Vasilev, Marija Radoman, Ankica Čakardić, Maja Breznik, Marija Jakovljević, Julija Kranjec, Teodor Celakoski, Mijat Stanić, Ivan Radenković, Boško Petrov, Stefani Hurtgen

Centar za politike emancipacije i  Dom omladine Beograda, nakon jako uspele serije predavanja „Zaglavljeni na periferiji“ predstavljaju konferenciju Rad, kapital i klasna borba – rad u periodu neoliberalne transformacije. Cilj konferencije je pre svega razmatranje teorijskih i praktično političkih aspekata transformacije procesa rada i proizvodnih odnosa, koja se postepeno odvijala u poslednje četiri decenije. Ove promene su oblikovale svet kakav danas poznajemo, zbog čega je kritička analiza ovih procesa nužna kako bismo shvatili ekonomske i ideološke temelje kapitalističkog sistema u kojem živimo.

 

Artikulacija pitanja kojima ćemo se baviti na konferenciji ujedno nam se čini i kao važan korak ka izgradnji levih političkih strategija u Srbiji i na Balkanu:

 

Koji su nas strukturni uslovi i istorijska kretanja doveli do ovakakve situacije? Šta je uzrok promene ravnoteže odnosa snaga između rada i kapitala i kakve je to posledice imalo na promene u procesu proizvodnje? Šta zapravo znači fleksibilizacija rada i kome idu u korist predložene izmene radnog zakonodavstva? Koja je pozicija Srbije i zemalja u regionu u globalnoj podeli rada? Koliko je drugačija pozicija rada na evropskoj periferiji u odnosu na evropski centar?  Na koji način predložene reforme specifično pogađaju ženski deo populacije i koje su konkretne posledice predloga izmena Zakona o radu koje će se naročito reflektovati na položaj žene?  Na koji način funkcioniše evropsko tržište radne snage, koliko je ono „otvoreno“ i za koga? Kuda vodi podređivanje obrazovanja tržištu i njegovim principima? Kako se ono reflektuje na pitanje dostupnosti obrazovanja? Šta nam govore iskustva zemalja u regionu koja su već uveliko sprovela zahtevane reforme? Kako su i zašto izmene radnog zakonodavstva u Makedoniji dovele do povećanja, a ne do smanjenja nezaposlenosti? Koji je položaj sindikata danas, koja je njihova uloga i kakve su perspektive sindikalnog organizovanja? Čemu služi i kuda nas vodi „socijalni dijalog“?

Šta je alternativa postojećem stanju i gde leže potencijali organizovanog delovanja u smeru izmene date situacije?

 

Program:

Četvrtak, 3. april

19:00 Od pune zaposlenosti do fleksibilnog rada – klasna borba u vreme neoliberalizma (Darko Vesić)

21:00 O solidarnosti (2013), video, 14’ [Kontekst kolektiv]

 

Petak, 4. april

18:00 Izmene u radnim zakonodavstvima – uzroci i posledice (Andrea Jovanović, Kire Vasilev)

20:00 Uticaj promena na tržištu rada na položaj žena (Marija Radoman, Ankica Čakardić)

 

Subota, 5. april

16:00 Savremeno evropsko tržište rada – liberalizacija tržišta, obrazovne politike, migracioni procesi (Maja Breznik, Marija Jakovljević, Julija Kranjec)

18:00 Perspektive radničkog organizovanja – civilno društvo i radnički pokret (Teodor Celakoski, Mijat Stanić, Ivan Radenković, Boško Petrov)

20:00 Prekarizacija i fragmentacija u Nemačkoj i Evropi (Stefani Hurtgen)

 

Komentari