FANTASTIČNA ČITAONICA: “THE PERIPHERAL” VILIJEMA GIBSONA

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

U Fantastičnoj čitaonici čitamo nove (ok, ponekad i stare) naslove, a onda uživo razmatramo šta je ko iz iste knjige pročitao. Ovog meseca čitamo novi roman Vilijema Gibsona, The Peripheral.

Veran onoj svojoj staroj „budućnost se već desila (ali nije ravnomerno raspoređena)“, Gibson u Peripheral-u opisuje razrušene svetove nekoliko različitih bliskih budućnosti.

Moderator: Bojan Butković

Komentari