Portret pisca: Semjuel Dilejni

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”

Semjuel (Čip) Dilejni je jedan od najpoznatijnih i najuticajnijih figura novog talasa SFa, koji je kroz svoju poetsku viziju doprineo korenitoj promeni pogleda na SF književnost. Povod: rođendan pisca. Možda će biti torte. Preporučena lektira: romani Nova (Kentaur), Ajnštajnovski presek i Vavilon 17 (Znak Sagite).
Moderator:  Žarko Milićević

Komentari