Panel: „Kultura i diplomatija”

Veliki javni panel pod nazivom „Kultura i diplomatija” u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, još jedan je u nizu javnih panela koji su namenjeni široj publici, sa namerom da se pokrene dijalog i unapredi istraživanje kulturne diplomatije, probude nove ideje kod kreatora spoljnopolitičkih i kulturnih strategija, da se pokrenu nova istraživanja kao i javna diskusija o pitanjima odnosa kulture i diplomatije.

Nove teme i aktuelne poglede u oblasti kulture i diplomatije Zaprokul je predstavio u 173. broju časopisa KULTURA.

Kroz prizmu istorijskog iskustva, preporuka iz prošlosti i osvrtom na aktuelne odnose u spoljnoj politici, učesnici u panelu koji Zaprokul organizuje u Domu omladine Beograda predstaviće različita razumevanja kulturne diplomatije i njene primene. Odnos „meke i tvrde moći“, značaj kulturne diplomatije globalnih sila u Srbiji i na Balkanu kao i značaj kulture u spoljnim odnosima Evropske unije, uloga kulturnih institucija u osnaživanju kulturne diplomatije Srbije, uloga i značaj umetnika i naučnika u okvirima diplomatskih inicijativa, samo su neke od važnih tema o kojima će se razgovarati na ovom panelu.

 

Na panelu će učestvovati autori tekstova, kao i širi krug sagovornika iz različitih oblasti:

prof. dr Ljiljana Rogač Mijatović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti

dr Ognjen Pribićević, naučni savetnik, Institut društvenih nauka u Beogradu

prof. dr Nevena Daković, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti

dr Dragan Trailović, naučni saradnik, Institut za političke studije

dr Nemanja Radonjić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu

dr Ivana Vesić, viši naučni saradnik , Muzikološki institut SANU

 

Moderator panela:

dr Aleksandra Kolaković, istoričarka, viši naučni saradnik, Institut za političke studije, priređivač temata „Kultura i diplomatija” u časopisu Kultura

Komentari