Konferencija “ODGOVORNOST AKADEMSKE ZAJEDNICE”

Organizacija: Beogradska otvorena škola, Klub 500 i Dom omladine Beograda

Inicijativa Beogradske otvorene škole “Za odgovornije univerzitete u Srbiji” već  četiri  godine prati i analizira rad visokoškolskih institucija, s aspekta transparentnosti i odgovornosti sistema visokog obrazovanja. Tokom prethodne četiri godine projekta, u visokom obrazovanju su se smenjivali brojni problemi, a ne toliko mnogo rešenja.

Jedno od rešenja, koje smo mi zagovarali, stupilo je na snagu Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju iz 2014. godine. Fakulteti su dobili novu obavezu, koja u velikoj meri doprinosi povećanju transparentnosti u jednom segmentu – prema članu 15 Zakona, fakulteti su dužni da na svojoj internet prezentaciji objave merila za utvrđivanje školarine i visinu školarine. Ipak, to je samo jedan, mali segment koncepta odgovornosti akademske zajednice.

Posebnu pažnju zaslužuju aktuelni problemi plagijata i akademske čestitosti, kojma se naočito bavi Klub 500 u okviru projekta „Čestito do diplome“, zalažući se za uvođenje pravnog okvira i utvrđivanje nadležnosti i odgovornosti institucija za njihovo rešavanje.

Program konferencije:

12:00 – 13:00 Registracija
 
13:00 – 13:45
Predstavljanje: Beogradska otvorena škola
Jovana Tripunović i Sanja Nasevski
 
Predavanje: TRANSPARENTNO OBRAZOVANJE – ODGOVORNO I KVALITETNO OBRAZOVANJE
Govori: Tijana Maksimović
 
14:00 – 14:45
AKADEMSKA ČESTITOST: INSTITUCIONALNO I NORMATIVNO REŠENJE ZA PROBLEM RASPROSTRANJENOSTI PLAGIJARIZMA
Govore: dr Irena Fiket, dr Mladen Ostojić i dr Dragan Pavlićević, Klub 500
 
15:15 – 16:45
Panel diskusija: ODGOVORNOST AKADEMSKE ZAJEDNICE
Govore: prof. emeritus dr Srbijanka Turajlić, prof. dr Jasminka Hasanbegović, dr Jovo Bakić, dr Vladimir Pavićević
 
16:45 – 17:00 Završna reč

Komentari