Fantastična čitaonica: MEG ELISON “BOOK OF THE UNNAMED MIDWIFE”

Tribina društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“
Moderator: Bojan Butković
Smrtonosna pošast je desetkovala populaciju, ali je nesrazmerno teško pogodila žene. Kad na deset muškaraca ostane samo jedna žena, svet se drastično promeni.

“Neimenovana babica” je ženska postapokalipsa i apokalipsa žena: pošast pogađa i dalje, ljudi bespomoćno odumiru, a naročito su podložne porodilje i bebe. Seks ima nove i to fatalne posledice. Svet se nasilno raspada ali i prilagođava varirajući tradicionalne rodne i polne uloge.
Roman je osvojio nagradu Filip K Dik za 2014. i (naravno) bio na listi za Tiptri.
https://www.goodreads.com/book/show/22435466-the-book-of-the-unnamed-midwife

Komentari