Fantastična čitaonica//Ljiljana Praizović: “KNEŽEVIĆ I SEVERNI VETAR”

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

Fantastična čitaonica okuplja grupu koja zajedno čita i potom diskutuje o izabranom delu. Prisustvo nije ograničeno na čitaoce izabrane knjige, slobodno dođite i ako niste postigli.

„Knežević i Severni vetar“ (Orbis, 1994) je roman-bajka Ljiljane Praizović (1958–2001), knjiga koja je umnogome najavila današnji trenutak u srpskoj fantastici: odmak od tad dominantnih žanrova naučne fantastike i horora, povratak bajci i mitološkom. Da li je dvadeset godina dodatno oplemenilo davno napisane reči? Kakvo je mesto „Kraljevića“ danas, u srpskoj i svetskoj fantastici?

Moderator: Bojan Butković

Komentari