Tribina: “Sindikalni otpor u Srbiji: stanje i perspektiva”

Ciklus tribina:  SRBIJA U TRANZICIJI
Moderator: Nenad Daković, filozof. Govore: Olivera Milisavljević, istoričar, Ilija Vujačić, politikolog, Sreten Vujović, sociolog
O ciklusu „Srbija u tranziciji“: Svi govorimo o „tranziciji“, ali šta je tranzicija u Srbiji, posle raspada Jugoslavije? To je pitanje kojim se bavimo u ovom ciklusu razgovora.

O ovoj temi do sada nije razgovarano na javnim tribinama. Sama po sebi „tranzicija“ je neka vrsta prelaska iz jedne društvene, političke situacije (sistema) u nešto drugo i različito, i to u vreme odsustva politike i političkih sistema čije se vreme posle pada Berlinskog zida, samo uslovno, može nazvati neoliberalizmom. Jer, neoliberalizam nije politički sistem niti to može biti. Zato je upravo ovo odsustvo politike  karakteristika doba koje nazivamo „tranzicijom“. O tome , pored ostalog, raspravljamo u ovom ciklusu.

Komentari