Fantastična čitaonica #57: “Pirate Utopia” Brusa Sterlinga

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“
Moderator: Bojan Butković

Brusa Sterlinga ne treba mnogo da vam predstavljamo: jedan je od pionira kiberpanka (Ostrva u mreži, Šizmatriks, Večera u Audogastu itd) a danas futurolog, demotivacioni govornik, prorok digitalne propasti koja se nadvila nad nama.

Kratkim romanom Piratska utopija Sterling se upušta u vode alternativne istorije, prikazujući dane vladavine futuriste Gabrijela D’Anuncija i formiranje Slobodne države Rijeke (Stato Libero di Fiume). Okolnosti su intrigantne i aktuelne pa makar se držali samo činjenica, a kamoli kad ih Sterling dosoli.

Komentari