Stručna tribina povodom 31. Beogradskog maratona: “Potrčimo u susret sopstvenom zdravlju”

Organizacija: Beogradski maraton d.o.o.

15.10 – 15.50

Tema: “Kardiovaskularni rizici kod trkača”

Govori: prof. dr sci med. Goran Rađen, “Medigroup

16.00 – 16.30

Tema: “Hidratacija pre, za vreme i posle trke polumaratona i maratona”

Govori: doc. dr sci med. Zoran Vesić, Udruženje za sportsku medicinu Srbije

16.50 – 17.20

Tema: “Prevencija i rehabilitacija sportskih povreda kod trkača”

Govori: doc. dr sci med. Zoran Vesić, Udruženje za sportsku medicinu Srbije

17.40 – 18.10

Tema: “Statika i dinamika funkcije stopala”

Govore: doc. dr Vesna Repić Ćujić, i

Marko Vasiljević, Zavod za sport i medicine sporta Republike Srbije

18.20 – 18.50

Tema: “Trčanje kao lek protiv astme”

Govore: dr Snežana Stojanović Ristić, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, i

dr Marijana Milić,  Gradski Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

Komentari